Učební plán – denní studium – Bezpečnostně právní činnost