Podzimní MZ

  • Nejpozdější termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období je 25. 6. 2019.
  • Nejpozdější termín pro odevzdání seznamu literárních děl žáka pro ústní zkoušku z ČJL řediteli školy je 30. 6. 2019.
  • Do 3. 7. 2019 obdrží žák na mail uvedený v přihlášce výpis z přihlášky k MZ. Údaje ve výpisu žák zkontroluje a správnost potvrdí podepsáním protokolu o předání výpisu. Podepsaný protokol žák doručí do 10. 7. 2019 osobně popř. poštou do školy. Výpis si žák ponechá (obsahuje autentizační kód pro přihlášení do Výsledkového portálu žáka na stránkách CERMATu).
  • Od 16. 8. 2019 budou na mailové adresy zaslány pozvánky k dílčím částem maturitní zkoušky. Obdržení pozvánky je opět nutné potvrdit podepsáním protokolu a jeho doručením na adresu školy (stačí scan).
  • Praktické MZ se uskuteční ve středu 28.8.2019. 8:00 – 12:00 – písemná práce; 12:30 – 13:30 – sebeobrana / kriminalistika
  • Písemné zkoušky společné části MZ se budou konat na spádových školách v termínu 2. – 6. 9. 2019. Ústní zkoušky proběhnou u nás na škole, termíny a časy budou upřesněny do konce července 2019.
  • Termíny ústních MZ budou vyvěšeny během srpna.