Přihlášky ke studiu do 1. ročníků je nutné odevzdat do 1.3.2019!