Organizace roku

 • dny otevřených dveří – 24. 11. 2018, 11. 1. 2019
 • termíny třídních schůzek – 15. 11. 2018 od 15:30 a 19. 4. 2018 od 15:30
 • podzimní prázdniny – 29. 10. a 30. 10. 2018
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (+3., 4.1. ředitelské volno)
 • maturitní plesy – 4.A – 19.1. Jihlava, 4.B – 25.1. Polná, 4.C – 1.2. Polná
 • první pololetí končí ve čtvrtek 31. 1. 2019
 • pololetní prázdniny – 1. 2. 2019
 • jarní prázdniny – 4. 3. – 8. 3. 2019
 • velikonoční prázdniny – 18. a 19. 4. 2019
 • Písemná praktická maturitní zkouška – 4.A: 16. 4. 2019, 4.B: 15. 4. 2019, 4.C: 17. 4. 2019, 3.D: 17. 4. 2019; kriminalistika 17.4.2019
 • Praktická maturitní zkouška ze sebeobrany – 4.A: 15. 4. 2019, 4.B: 17. 4. 2019, 4.C: 16. 4. 2019
 • Testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky pro 4.A, 4. B, 3.D dle jednotného zkušebního schématu proběhnou od 2. 5. – 6. 5. 2019
 • Termíny ústních zkoušek profilové a společné části maturitní zkoušky – 3.D: 16. – 17. 5. 2019; 4.A, 4.C: 20. – 24. 5. 2019; 4.B: 27. – 31. 5. 2019
 • Ukončení druhého pololetí v pátek 28. června 2019