Pro uchazeče

  • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou v sobotu 25.11.2017 od 8:30 do 14 hodin a v pátek 12.1.2018 od 13 do 17 hodin. (nebo je nás možno po předchozí domluvě kdykoli v průběhu školního roku navštívit)
  • 2 třídy do 1. ročníku

Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění:

  • ve  veřejné správě (státní správě a samosprávě),
  • speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí ČR),
  • ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

 

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání:

  • na naší Vyšší odborné škole bezpečnosti silniční dopravy
  • na vysokých školách, mimojiné na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.

Příjímací řízení pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost (nově i možnost specializace "požární technik")


Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

   Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno doručit TRIVIS-SŠV a VOŠ Jihlava,s.r.o. do 1.3.2018.


   První kolo přijímacího řízení bude probíhat od do  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo).

   Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (60,6% - státní část, 30,3% -
výsledky dosažené v 8. a 9. ročníku základní školy, 9,1% - školní a mimoškolní aktivity, zájem a předpoklady ke studiu)

   Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

   Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 5 pracovních dnů doručit řediteli TRIVIS-SŠV Jihlava, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

   Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.


Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

   Přihlášku je nutno doručit na TRIVIS-SŠV a VOŠ Jihlava,s.r.o. do 1.3.2018.

   Přijímací řízení proběhne od do  (v případě nenaplnění kapacity bude vypsáno 2. kolo od 1.6. do 30.6.2018).
   Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí(60,6% - státní část, 30,3% -
výsledky dosažené při získání výučního listu, 9,1% - předpoklady, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání v daném oboru)
 


ŠKOLNÉ

  • pro 4letou denní formu vzdělávání – 1840,- Kč za měsíc (18.400,- Kč ročně)
  • pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání 1250,- Kč za kalendářní měsíc (12.500,- Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31.lednu a 30.červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2017. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

/ss-veterinarni

Potřebujete další informace? Rádi vám poradíme.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68