Dálkové studium – Bezpečnostní služby

UČEBNÍ PLÁN

Všeobecné vzdělávací předměty:

 •  český jazyk a literatura
 •  cizí jazyk
 •  společenský základ
 •  psychologie
 •  pedagogika
 •  matematika

Odborné předměty:

 •  právo
 •  kriminalistika
 •  kriminologie
 •  penologie
 •  informatika
 •  administrativní činnost
 •  integrovaný záchranný systém
 •  bezpečnostní činnost
 •  střelecká příprava

Maturitní předměty:

Společná část maturitní zkoušky:

 •  český jazyk a literatura
 •  cizí jazyk nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

 •  právo
 •  integrovaný záchranný systém
 •  praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce

V profilové části MZ si žák může zvolit až dvě z  nepovinných zkoušek z následujících předmětů:

 •  bezpečnostní činnost
 •  kriminalistika