2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy TRIVIS Jihlava vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

  • Termín přihlášek: 30.6.2020
  • Počet míst: 10
  • Kritéria přijetí: průměr známek za 2.pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy max. 2,00

Více informací – hason@trivis.cz; 724 829 374