Maturity

Obecné aktuální informace k maturitám lze nalézt na maturita.cermat.cz.

Jaro 2021

Obecné informace


Český jazyk

Cizí jazyk

Právo

Integrovaný záchranný systém

Souhrnná praktická maturitní zkouška


Sebeobrana – volitelný předmět

Kontrola kriminality – volitelný předmět

Bezpečnostní činnost – volitelný předmět