Čím můžeme zaujmout

 • jsme školou rodinného typu – studenti se mezi sebou napříč ročníky znají, kamarádí se spolu a navzájem spolupracují
 • máme široké možnosti uplatnění (veřejná správa, speciální orgány silových resortů, integrovaný záchranný systém, studium na právnických fakultách, Policejní akademii ČR apod.)
 • možnost plynule pokračovat na naší VOŠce zaměřené na zajímavý obor Bezpečnost silniční dopravy
 • v rámci týdenní praxe mají studenti 2. ročníků možnost získat Průkaz zdravotníka. Akreditovaný kurz probíhá v rozsahu 25 hodin.
 • v rámci střelecké přípravy (od šk.roku 2018/2019) příprava pro získání zbrojního průkazu.
 • poskytujeme studijní stipendium
 • nabízíme netradiční obory:
  • sebeobrana
  • kriminalistika
  • právo
  • střelecká příprava
  • péče o zdraví a první pomoc
  • integrovaný záchranný systém
 • snažíme se o bohatou mimoškolní činnost pro studenty
  • mediální agentura (studenti natáčejí videa – mrknout se můžete ZDE, vedou školní rádio, připravují školní časopis)
  • nabízíme zájmové kroužky (střelecký, sportovní a sebeobrana)
  • účastníme se sportovních soutěží a jsme vícenásobní obhájci titulu v TRIVIS cupu (mini olympiáda mezi všemi školami Trivis)
  • nabízíme řadu kurzů (seznamovací, lyžařský, zátěžový – voda, turistický)
  • pořádáme řadu kulturních a poznávacích akcí (divadlo, kino, přednášky, exkurze – Terezín, Dukovany, Muzeum Policie ČR, Parlament ČR…)
 • pro studenty 3. a 4. ročníků zajišťujeme praxi:
  • Žáci 3. ročníků absolvují týdenní praxi v rámci spolupráce se složkami IZS v průběhu roku. Jeden týden pak žáci absolvují zejména individuální formou na pracovištích státní správy a samosprávy, na úseku soukromé správy (zejména u civilních bezpečnostních služeb), u dalších státních orgánů (např. státní zastupitelství a soudy), u občanských sdružení (např.ČČK) či u právnicky a fyzicky podnikajících osob.
  • Žáci 4. ročníků absolvují týdenní praxi na pracovištích státní správy a samosprávy, na úseku soukromé správy (zejména u civilních bezpečnostních služeb), u dalších státních orgánů (např. státní zastupitelství a soudy), u občanských sdružení (např.ČČK) či u právnicky a fyzicky podnikajících osob.

Ukázka sebeobrany