Čím můžeme zaujmout

 • jsme školou rodinného typu – studenti se mezi sebou napříč ročníky znají, kamarádí se spolu a navzájem spolupracují
 • máme široké možnosti uplatnění (veřejná správa, speciální orgány silových resortů, integrovaný záchranný systém, studium na právnických fakultách, Policejní akademii ČR apod.)
 • možnost plynule pokračovat na naší VOŠce zaměřené na zajímavý obor Bezpečnost silniční dopravy
 • v rámci střelecké přípravy příprava pro získání zbrojního průkazu.
 • poskytujeme studijní stipendium
 • nabízíme netradiční obory:
  • sebeobrana
  • kriminalistika
  • právo
  • střelecká příprava
  • péče o zdraví a první pomoc
  • integrovaný záchranný systém
 • snažíme se o mimoškolní činnost pro studenty
  • nabízíme zájmové kroužky (střelecký  a sebeobrana)
  • účastníme se sportovních soutěží a jsme vícenásobní obhájci titulu v TRIVIS cupu (mini olympiáda mezi všemi školami Trivis)
  • nabízíme řadu kurzů (seznamovací, lyžařský, zátěžový – voda …)
  • pořádáme řadu kulturních a poznávacích akcí (divadlo, kino, přednášky, exkurze – Terezín, Dukovany, Muzeum Policie ČR, Parlament ČR, Vídeň…)
 • pro studenty 2. a 3. a 4. ročníků spoluzajišťujeme praxi:
  • Žáci absolvují praxi v rámci spolupráce se zejména složkami IZS v průběhu roku. Jinak praxi žáci absolvují zejména individuální formou na pracovištích státní správy a samosprávy a u dalších státních orgánů (např. státní zastupitelství a soudy), u občanských sdružení (např.ČČK) či u právnicky a fyzicky podnikajících osob.

Ukázka sebeobrany