Pro uchazeče

Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění:

  • ve  veřejné správě (státní správě a samosprávě),
  • speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí ČR),
  • ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání:

  • na naší Vyšší odborné škole bezpečnosti silniční dopravy
  • na vysokých školách, mimo jiné na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.