Organizace roku

 • dny otevřených dveří – 21. 11. 2020, 8. 1. 2021 – zrušeny – probíhají individuálně – https://www.trivisjihlava.cz/dny-otevrenych-dveri/
 • termíny třídních schůzek – 19. 11. 2020 od 15:30 a 22. 4. 2021 od 15:30
 • podzimní prázdniny – 29. 10. a 30. 10. 2020
 • vánoční prázdniny – 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • první pololetí končí ve čtvrtek – 28. 1. 2021
 • pololetní prázdniny – 29. 1. 2021
 • jarní prázdniny – 1. 2. – 5. 2. 2021
 • velikonoční prázdniny – 1. až 5. 4. 2021
 • Písemná praktická maturitní zkouška – 19. – 21. 4. 2021
 • Praktická maturitní zkouška – 19. – 21. 4. 2021
 • Testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky pro 4.A, 4. B, 4.C dle jednotného zkušebního schématu proběhnou od 3. 5. – 7. 5. 2021
 • Termíny ústních zkoušek profilové a společné části maturitní zkoušky – 17.-28.5.2021
 • Ukončení druhého pololetí – 30. června 2021