Organizace roku

 • dny otevřených dveří – 26. 11. 2022, 13. 1. 2023  
 • termíny třídních schůzek – 24. 11. 2022 od 15:30
 • podzimní prázdniny – 26. 10. – 27. 10. 2022
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
 • pololetní prázdniny – 3.2.2023
 • přijímací zkoušky – —
 • jarní prázdniny – 20. – 26. 2. 2023
 • Velikonoční prázdniny 6. až 10. 4. 2023
 • Praktická maturitní zkouška  
 • Termíny písemných prací a ústních zkoušek profilové a společné části maturitní zkoušky –
 • Ukončení druhého pololetí – 30. června 2023