Přijímačky nanečisto

Žáci si budou moci vyzkoušet testy z českého jazyka a matematiky, které si sami vytváříme. 

Datum: 18. března 2023 

Časový harmonogram: 

  • od 7:30 – bude otevřena škola
  • 8:00 – úvodní informace na učebnách
  • 8:10 – písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut
  • 9:20 – písemný test z matematiky – 70 minut
  • 10:30 – ukončení 
  • výsledky testů budou posléze vyvěšeny na stránkách školy po dobu jednoho týdne včetně správných řešení
  • pokud by se někdo chtěl osobně seznámit s případnými chybami – termín bude upřesněn.
  • protože se jedná pouze o zkušební testy, nebude brán zřetel na PUP a podobně, všichni budou mít stejné časové podmínky

Co s sebou?

  • Modře či černě píšící propisovací tužku, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko)

Přihlášení: odkaz pro přihlášení
https://forms.gle/Ww1TJQSXrsPgooCPA

Je nám líto, i přes okamžité rozšíření kapacity je již plno.