Obor

4leté denní studium (Bezpečnostně právní činnost – kód 68 – 42 – M /01) je určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent nejčastěji pokračuje na vyšší odborné školy nebo na vysoké školy, zejména na Policejní akademii a vysoké školy s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. V budoucím povolání se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo justiční stráži.

(Zdroj: NÚOV)

 

Všeobecně vzdělávací předměty

český jazyk a literatura dějepis tělesná výchova
cizí jazyk I psychologie základy přírodních věd (chemie,fyzika,biologie)
cizí jazyk II péče o zdraví a první pomoc
společenský základ matematika
sociální komunikace zeměpis

Odborné předměty

právo sebeobrana ekonomika
bezpečnostní činnost technika administrativy integrovaný záchranný systém
kontrola kriminality informatika střelecká příprava

Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky – volitelné (nepovinné) předměty
český jazyk a literatura právo bezpečnostní činnost
cizí jazyk integrovaný záchranný systém kriminalistika
matematika praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce sebeobrana

 


Warning: Undefined variable $string in /www/doc/www.trivisjihlava.cz/www/wp-content/themes/trivisjihlava/functions.php on line 656