2. ročník Pochodu zdatnosti Trivis – 30.-31.3.2019

Jedná se o noční vytrvalostní a orientační závod tříčlenných týmů z řad ozbrojených složek, studentů škol bezpečnostně právního zaměření a zdatnou veřejnost o délce cca 50 kilometrů. Jednotlivé týmy budou vybaveny mapou s topografickými souřadnicemi dalšího cíle. Trasu přesunu mezi jednotlivými stanovišti si týmy určují dle vlastního uvážení podle stanovených pravidel bez použití GPS.

Cílem pochodu je překonání trasy v co nejkratším intervalu a průchod všemi kontrolními stanovišti. Trasa pochodu vede po silnicích, lesních a polních komunikacích. Použití přístroje GPS (včetně mobilních telefonů) je přísně zakázáno a je důvodem k diskvalifikaci celého týmu!

Ústroj družstva:

 • Oděv a obuv libovolná (platí pro vojenská i civilní družstva)
 • Další nesená výstroj (voda, jídlo) dle vlastního uvážení
 • Každý tým bude vybaven reflexními vestami, červeným a bílým světlem !
 • Busola, funkční mobilní telefony, průkaz zdravotní pojišťovny

V cíli bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení i prostor pro odpočinek, (spacák a karimatku dle vlastního uvážení – spaní na parketách).

Sraz účastníků:

 • TRIVIS SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., Brněnská 2386/68
  Mapa zde: https://www.google.cz/maps/@49.397961,15.6075917,17z?hl=cs
 • Sraz a prezentace účastníků do 16.00 hodin

Celou akci zaštituje TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o. ve spolupráci s TRIVIS SŠV a VOŠ Jihlava s.r.o. Vozidla lze zaparkovat v areálu školy, účastníci budou druhý den přepraveni autobusy z cíle zpět do Jihlavy. Chod jednotlivých kontrolních stanovišť je zajištěn odbornými instruktory, zdravotní dohled týmem zdravotníků.

 • Registrace přihlášek začíná 21. ledna 2019
 • Výše startovného je stanovena na 100 Kč/osoba, platba na místě startu
 • Řádně vyplněná přihláška bude odeslána na e-mail:                                       pochod-trivis@seznam.cz
 • Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 21. března ve 20.00 hodin.

Veškeré změny (např. ve složení týmu) je nutno nahlásit předem, nejpozději do 29. března 2019 na tel. čísle 731 496 808 !!!

 • Názvy družstev nesmí být z důvodu přehlednosti označeny jakýmikoliv číslicemi.
 • Informace týkající se pochodu či přihlášek lze získat na tel. čísle 731 496 808
  (od 17.00 hodin) nebo na tel. čísle 774 446 696 či na uvedeném e-mailu.

V případě nouze během závodu budou týmy kontaktovat pořadatele na telefonním čísle v zapečetěné obálce. Rozpečetění obálky nebo jakýkoliv kontakt s pořadatelem (pokud mají závodníci soukromá čísla na pracovníky štábu) znamená odstoupení, a tedy diskvalifikaci týmu.