Aktualizovaná kritéria přijímacího řízení – jaro 2020

Počet přijímaných:

 • 90 žáků (denní studium)
 • 30 žáků (dálkové studium)

Důležité termíny:

 • 1.6. – nejzazší termín doručení písemné pozvánky s konkrétními časy a místem učeben konání jednotné přijímací zkoušky
 • 8.6. – 1. kolo (matematika – 8:30; čjl – 10:50)
 • 16.6. – vyhlášení výsledků Cermatem
 • 17.6. – nejzazší termín zveřejnění výsledků školou
 • 22.6. a 23.6. – podpisy smluv
 • 23.6. – 1. kolo – náhradní termín
 • 29.6. – vyhlášení výsledků náhradního termínu Cermatem
 • 30.6. – nejzazší termín zveřejnění výsledků náhradního termínu školou

 

 

 

 

 

 

Povolené pomůcky

 • Pro test z českého jazyka … pouze propisovací tužka modré barvy (ne fix)
 • Pro test z matematiky………pouze rýsovací potřeby a propisovací tužka modré barvy                                                         (Kalkulátor – pouze na doporučení psychologické poradny)

Omlouvání neúčasti:     

 • V případě, že se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu k přijímacímu řízení, je Vaší povinností se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.
 • V případě uznání omluvy Vám bude stanoven náhradní termín konání přijímacího řízeni s JPZ.

Opatření k ochraně zdraví v průběhu konání přijímací zkoušky:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Uchazeč odevzdá při vstupu do budovy školy „Čestné prohlášení“ (viz. příloha)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, atd.) nebude do prostor školy vpuštěn.
 • Každý uchazeč musí mít u sebe sáček na vložení ochranné roušky.
 • Nošení ochranné roušky je povinné při pohybu uchazeče mimo lavici
 • Po dobu konání písemných testů nemusí mít uchazeč nasazenou roušku (platí i pro přítomného pedagoga)

Uchazeč patřící do rizikové skupiny:

 • Je osoba, která:
 1. osobně naplňuje alespoň jeden bod rizikových faktorů – viz čestné prohlášení – příloha
 2. osoba, která žije ve společné domácnosti s osobou naplňující alespoň jeden bod z definovaných rizikových faktorů
 • Uchazečům patřícím do rizikové skupiny bude umožněn příchod do budovy školy od  07,30 – 07,45 hodin.

Prostory školy jsou zabezpečeny hygienickými a dezinfekčními prostředky dle nařízení MZ ČR.