Den po škole

Dnes proběhl tradiční DEN PO ŠKOLE věnovaný žákům 4. ročníků. Kariérové poradci nejprve seznámili žáky s možnostmi, přiblížili blížící se Gaudeamus a následně se již žáci inspirovali, kam mohou vést jejich další kroky. Děkujeme všem aktérům a našim absolventům – Armádě ČR, Celní správě, Policii ČR (Marek Veleba a Adam Pertlík – viz. foto), FTVS (David Jančík), Městské policii Jihlava a VOŠ TRIVIS Jihlava (Tomáš Neckař) – za zajímavé přiblížení jednotlivých možností, kam po maturitě. Následně žáci 4. ročníků navštívili i Veletrh práce.