Distanční výuka – 5.10 – do odvolání

Od pondělí 5.10. do odvolání přecházíme z nařízení č. 11/2020 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, stejně jako ostatní střední školy Jihlavě, na distanční výuku.

Komunikační kanály, které budou využívány během distanční výuky:

 • Bakaláři

Doplňkově:

 • Teams
 • Google forms
 • Youtube
 • Messenger, email, Whats up

Forma výuky:

 • Synchronní výuka probíhá přes pozvání v Bakalářích po předchozím upozornění v aplikaci Teams (následně po zaregistrování všech žáků bude zvaní na schůzky přímo z aplikace a většina výuky přesunuta sem)
 • Pasivní výuka probíhá ve všech ostatních hodinách, kde nebude výuka synchronní:
  • Prezentace ale s úkoly
  • Práce s učebnicí + úkoly (upozornit, aby si žáci v pátek zde učebnice nenechávali)
  • Projektová výuka

Rozvrh:

 • Rozvrh je rozčleněn na 3 oblasti. Synchronní výuka bude vedena pouze v prvních 2 blocích po předchozím upozornění. Mezi každým blokem je vytvořena 1hodinová pauza, aby žáci mohli odpočinout od práce s ICT. V odpoledním bloku je vedena pouze pasivní výuka.

Absence

 • Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (neúčast na synchronní výuce, neodevzdání úkolu v rámci pasivní výuky do daného termínu). Při neomluvení bude absence řešena jako porušení ŠŘ.