Exkurze do Terezína (3.12.2021)

Exkurze v Terezíně začala úvodní besedou zaměřenou na opakování a orientaci žáků v základních pojmech spojených s 2. světovou válkou. Studenti poté vyslechli přednášku týkající se hlavní funkce terezínského ghetta v rámci nacistické protižidovské politiky. Stěžejní část exkurze probíhala aktivní prohlídkou jednotlivých expozic Památníku Terezín. V Muzeu ghetta byli studenti obeznámeni s dokumentární výstavou, která byla zaměřena na problematiku konečného řešení židovské otázky v letech 1941 – 1945. Studenti si prohlédli Pamětní síň dětí z terezínského ghetta, věnovanou nejmladším obětem holokaustu. Magdeburská kasárna poskytla žákům náhled do divadelních, hudebních, literárních a výtvarných aktivit terezínských vězňů. V kasárnách si žáci prohlédli rekonstrukci hromadné „mansardy“ vězňů z doby přelidněného ghetta. Další expozice poskytla žákům vhled do mechanismu transportů Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území ovládaných nacistickým Německem do Terezína, a dále mechanismus vypravování transportů z ghetta do vyhlazovacích, koncentračních a pracovních táborů, především do tábora Auschwitz-Birkenau. Další získané informace žáků souvisely s ukládáním tisíců ostatků obětí v Kolumbáriu ghetta. Prohlídka dále vedla do krematoria na Židovském hřbitově v Terezíně. Poslední zastávkou v rámci projektového dne v Terezíně, byla návštěva Malé pevnosti, která sloužila jako věznice pražského gestapa. Žákům bylo podáno svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu ve 2. světové válce.

FOTKY