Fotky tříd (1. – 3. ročníky)

Fotky 1.-3. ročníků

https://www.trivisjihlava.cz/o-skole/nase-tridy/letosni-rok/