Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku, 1. září 2021 a screeningového (preventivního) testování

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, účinného od 31. 08. 2021 umožní škola TRIVIS v Jihlavě osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 1. září 2021, pokud žák

 1. podstoupí preventivní testování antigenními testy 1. září, 6. září a 9 září 2021, testování se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy, nebo
 2. písemným potvrzením (certifikát o provedeném očkování) doloží, že byl očkován proti onemocnění covid-19 a uplynulo již nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
 3. písemným potvrzením doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
 4. písemným potvrzením doloží, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

V případě, že se žák odmítne preventivní testování podle odstavce a), nepředloží písemná potvrzení dle odstavců b), c), d), bude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, ale musí po celou dobu, kdy bude přítomen v budově školy nebo smluvního školského zařízení, používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2, KN 95, či obdobně účinný), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí použít sprchy.

 

Informace pro žáky prvních ročníků a rodiče žáků prvních ročníků o průběhu dne 1. září 2021 ve škole

Žáci, kteří budou testováni se dostaví do školy v 07.30 hod, ostatní žáci prvních ročníků v 08.00 hod.

Od 08.00 hod do 09.30 proběhnou třídnické hodiny na kmenových učebnách. Budou se jich účastnit pouze žáci.

Od 09.30 hod proběhnou na kmenových učebnách schůzky rodičů s třídními učiteli a vedením školy.

 

Harmonogram screeningového testování

 1. testování proběhne ve třech etapách – 1. září, 6. září, 9. září 2021
 2. testování bude probíhat v učebnách v přízemí, učebny 103, 105, 107

Organizace testování 1. září 2021

 1. první ročníky – viz výše Informace pro žáky prvních ročníků…
 2. druhé ročníky se testují od 08.30 do 09.00 hod, pak třídnická hodina
 3. třetí a čtvrté ročníky se testují od 09.00 do 10.00 hod, pak třídnická hodina

Organizace testování 6. září 2021

 1. druhé a další ročníky se testují od 07.30 do 08.30 hod
 2. první ročníky se testují od 08.30 do 09.00 hod

Organizace testování 9. září 2021

 1. druhé a další ročníky se testují od 07.10 hod
 2. první ročníky budou testovány na odloučeném pracovišti Cyklocamp pod Landštejnem

V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebude studentovi umožněna osobní přítomnost na vzdělávání a postupuje se dále ve smyslu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Poznámka

Ve vnitřních prostorách školy je nutné používat ochranu dýchacích cest s výjimkou učebny. Nákup knih, úhrada pobytu adaptačního kurzu a podobné záležitosti je možné vyřizovat od 07.30 hod na sekretariátu školy.

Informace – pdf verze