Informace pro první ročníky – Kurz branné zdatnosti (přežití)

Na stránkách školy – O škole – Školní aktivity – Sportovní kurzy INFO – Kurz branné zdatnosti -1 ročník,  máte informace o tom, jak kurz v roce 2024 proběhne.