Informace pro žáky

Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů budou žákům školy pravidelně  od pondělí 16.3. zasílány domácí úkoly s konkrétními pokyny. Povinností žáků je sledovat NÁSTĚNKU na BAKALÁŘÍCH alespoň 1x denně!

Na Bakaláře se přihlašujte přes webové stránky školy (odkaz Bakaláři v horní části webu). Po přihlášení naleznete v levém sloupci složku KOMENS. V ní máte přístup na nástěnku, kde se budou zobrazovat úkoly, kontrolujte i přijaté zprávy. Úkoly zpět odesílejte buď přes POSLAT ZPRÁVU, nebo přes emaily učitelům (záleží na jednotlivých instrukcích).

Vypracované úkoly následně žáci zašlou konkrétnímu vyučujícímu dle pokynů ve stanoveném termínu. Pokud ne, bude toto hodnoceno jako neplnění školních povinností, případně známkou nedostatečná.