Nástup 4. ročníků 25.11. + úprava maturitní zkoušky

Dle nařízení vlády, bude 25.11. opětovně zahájena prezenční výuka 4. ročníků. Ta bude probíhat pondělí až čtvrtek, v pátek pak budou mít žáci distančně povinně-volitelné předměty (z důvodu nedoporučení spojování skupin).

Umístění tříd:

  • 4.A – 202 (1.B)
  • 4.B – 303 (kmenová)
  • 4.C – 404 (2.A)

Pokyny pro žáky:

  • povinností každého žáka je dodržovat nařízené hygienické pokyny (po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku, pravidelně si mýt ruce/desinfikovat a ve třídě větrat)
  • žáci o přestávce se smí zdržovat pouze na patře, které je jim přiděleno (výjimkou jsou přesuny na výuku INF a AJ)

Souhrnná praktická maturitní zkouška 2020

  • S ohledem na současná opatření a dlouhotrvající distanční výuku (i jaro 2020), bylo rozhodnuto, že souhrnná praktická zkouška v roce 2020 bude mít strukturu Práce z IZS, praktická zkouška z odborných předmětů a kontrola kriminality.
  • Dodatek 1 k SPMZ.pdf
  • Pro náš obor byla udělena sice výjimka, která by za zvýšených opatření umožnila sebeobranu, přesto situace je nejistá, a proto bylo rozhodnuto, že sebeobrana letos součástí SPMZ nebude. Zároveň ale žáci, kteří by ji i přesto chtěli, se mohou přihlásit na sebeobranu jako nepovinný předmět a pro ně bude výuka sebeobrany v nařízeném režimu zabezpečena.