Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

S Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina spolupracujeme především v rámci praxí:

  • žáci zde mají možnost absolvovat týdenní stáž
  • žáci navštěvují hasičské základny a seznamují se s fungováním organizace
  • asistujeme při cvičení HZS