Výzva 35

 

Od 31.1. 2018 do 31.1.2020 realizujeme Výzvu č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ.

Konkrétně realizujeme následující šablony:

  • Školní psycholog – personální podpora SŠ
  • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ

Celkově se nám podařilo získat dotaci v hodnotě 1 021 000,- Kč