Výzva 65 – Šablony II – ukončeno

Od 31.1. 2020 do 31.1.2022 realizujeme Výzvu č. 02_18_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro SŠ a VOŠ.

Konkrétně realizujeme následující šablony:

 • Školní asistent – personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • Využití ICT v SŠ
 • Klub pro žáky SŠ – čtenářská dílna
 • Klub pro žáky SŠ – klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole – SŠ
 • Projektový den mimo školu – SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ
 • Projektový den ve škole – VOŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ

Celkově se nám podařilo získat dotaci v hodnotě 1 534 060,- Kč