Výzva na podporu doučování pro ZŠ a SŠ

Výzva na podporu doučování pro základní a střední školy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo odborový svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 čj: MSMT-31956/2021-4

V rámci této výzvy nabízíme našim studentům doučování: