Vzdělávání pro konkurenceschopnost – proběhlé

Název projektu:                Zahraničně – vzdělávací pobyt pro žáky a 

                                        pedagogy, Čtenářské dílny

Operační program:          Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:   1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:              1.1 – Zvyšování kvality ke vzdělávání

V rámci výzvy:                 č. 56


Ve školní roce 2014/2015 jsme se účastnili projektu  – PRAXE – základ vzdělání

Projekt:                    PRAXE – základ vzdělání

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory:       1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

V rámci výzvy:           č. 54

Projekt proběhl ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a TRIVIS – Střední školou veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.