Kurz přežití 1.C

Dne 20.6.2018 se skoro celá naše třída 1.C společně s naší paní učitelkou třídní sešla na Hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě. Odtud jsme se vlakem vydali na nádraží v Kostelci u Jihlavy. Po příjezdu jsme všichni plní elánu a nadšení vyskákali z vlaku. To jsme ještě nevěděli, že nás čeká několik kilometrů do kopce s těžkými krosnami na našich zádech, jediná naše paní učitelka si ji nechala odvést už na místo autem a štrádovala si to jen s malinkým a lehoučkým batůžkem.

Po cestě jsme se bavili a zpívali různé písničky, aby se lépe šlo a rychleji nám utíkala cesta. Když jsme dorazili na chatu Čeřínek, čekala tam na nás strhaná třída 1.B. Všichni nás upozornili, že od této doby se už budeme pouze ztrácet a rozhodně nic nenaspíme. To však u nás neplatilo…

Naobědvali jsme se a převzali klíčky od pokojů. Když jsme si vybalili, sešli jsme se na naší ,,základně´´ a tam nás již pan učitel Nagy poučil o bezpečnosti a chodu celého kurzu a dal instrukce k prvnímu pochodu lesem po skupinách jen s mapou a buzolou. Museli jsme procházet různými kontrolními body, sesbírat některé instruktory a dojít na místo zvané Čertův hrádek, kde na nás už čekal pan učitel s naší paní učitelkou a učil nás slaňovat. Po návratu byli všichni mile překvapení, že se ani jedna z našich skupin neztratila a všichni došli na místo v relativně krátkém čase. Večer jsme si společně sedli u ohně a opékali špekáčky. Od 22:00 nám začaly hlídky, v tu chvíli se někteří naši studenti rozvášnili a s vysílačkou je to natolik bavilo, že se na drátě objevil i sokol s poštolkou. Hlídky se poté střídaly každé dvě hodiny až do rána.

Druhý den ráno nás čekala rozcvička a důkladné dovysvětlení práce s buzolou. Po snídani jsme se připravili na orientační běh lesem. Jedna z našich tříčlenných skupin dokonce překonala rekordní čas předchozích tříd. Až na jednu skupinu, která se na chvíli zatoulala v lese kvůli borůvkám, se nikdo neztratil. Po obědě jsme byli poučeni, jak si postavit přístřešek a jak vůbec přežít, když bychom se ztratili na dlouhou dobu v lese. Po důkladné instruktáži jsme dostali opět mapy a buzoly a zase jsme se vydali na místo určení, kde strávíme noc. Pan učitel byl velice zklamaný z předchozích dní, jelikož ani jedné třídě nepršelo. To se mu na malou chvíli splnilo alespoň u nás, když jsme dobíhali na místo a zastihl nás déšť a my si tak museli stavět přístřešek během deště. Večer už naštěstí nepršelo. Všichni jsme už měli postaveno a mohli jsme se uložit ke spánku v našich výtvorech. V lese jsme také měli hlídky, které se střídaly po hodinách. Během noci nám proběhla stezka odvahy.

Další ráno jsme museli bohužel zlikvidovat naše pracně vytvořené přístřešky a vrátit se zpět na základnu. Tam jsme po snídani měli pátrací akci, při které jsme se učili jak udělat rojnici a jak při ní správně fungovat. Uklidili jsme si pokoje, sbalili naše věci a vše zakončili dobrým obědem. Odevzdali jsme klíče a spokojeně jsme odjeli všichni v pořádku do Jihlavy.

Myslím si, že za celou třídu můžu říct, že kurz byl velice zábavný a rozhodně jsme se zase o něco více sblížili a poznali. Byli jsme pochváleni za náš dobrý orientační smysl, komunikační schopnosti a nadšení pro věc. Někteří z nás zapracovali na své fyzičce, díky svým neustálým poznámkám na instruktory, ale to nám ostatním vůbec nevadilo.J

1.C

(Natálie Talácková)

Fotodokumentaci z akce můžete zhlédnout ZDE