Máš na to!

Dne 22. března proběhla ve sportovní hale SK Jihlava soutěž s názvem „MÁŠ NA TO“, v rámci které si všichni zúčastnění vyzkoušeli přijímací fyzické testy k Policii České republiky včetně testu ze znalostí dopravních předpisů. Celkem se do této soutěže zapojilo 22 tříčlenných týmů – za naši školu jmenovitě E. Litavská, J. Plátová, O. Vítek, A. Nekolová, J. Vondráček, F. Heřmánek, L. Lakosilová, L. Kovář a D. Plíhal. Družstvo ve složení A. Nekolová, F. Heřmánek a J. Vondráček skončilo na krásném 4. místě a zajistilo si tak postup do dalšího kola. Všem za vzornou reprezentaci děkujeme a gratulujeme!