Praxe 4. ročníků

Pouště 2017

Dne 11. září 2017 se uskutečnil první „vojenský“ kurz čtvrtých ročníků. Celý týden byli čtvrťáci v policejním prostoru na Pouštích u Třeště.
Začátek kurzu byl v pondělních ranních hodinách u školy. Cesta dále pokračovala autobusem do Popic. Tam nás autobus vyložil a my jsme se vydali s krosnami na pěší túru. Cesta byla dlouhá cca 11 kilometrů a trvala nám něco kolem 3,5 hodin. Po cestě jsme si také udělali pár přestávek na občerstvení a odpočinutí.
Po příchodu do areálu jsme se rozdělili do pokojů, vybalili si a připravili se na odpolední program. Třída 4. A začala svůj program venku, kde se učili základní vojenské postoje, dostali proškolení o pobytu, a poté šli zpět do budovy. Následovala večeře. Po večeři se třída 4. A začala připravovat na noční hlídku. Ta byla rozdělena do tří směn a každá směna šla dvakrát za noc. Byly určené tři úseky, na každém úseku byla jedna dvojice. Směna trvala 1,5 hodiny, poté následovala 1,5 hodiny bdění a poté 1,5 hodiny spánku. Po celou dobu byli na hlavních strážích tři strážníci, kterým se hlásilo nedovolené vniknuté na pozemek nebo podivné zvuky v okolí prostoru. Pro druhou třídu se udělal poplach. První noc byl vyhlášen poplach Charlie, který spočíval v tom, že si studenti měli sbalit, něco malého, a dostavit se mimo budovu. Poté šli hledat narušence areálu a po ukončení šli zase spát.
Druhý den měla 4. B budíček v 6:30 a následovala krátká rozcvička. O snídani se staral pan učitel Mikeš vždy se studenty z obou tříd. Během dopoledne třída 4. A měla na programu střelbu z malé a velké vzduchovky. Druhá půlka měla za úkol zaznamenat do protokolu a navrhnout náčrtek autonehody a určit, kdo nehodu zavinil. Druhá třída měla za úkol překládat text z angličtiny do češtiny a naopak. Druhá půlka měla z časopisu přečíst článek a podle zákoníku určit, jaký trestný čin se stal a který paragraf tomu odpovídá. Po obědě se třídy vyměnily. Večer se dovezly špekáčky a udělal se oheň. V sedm hodin se šla poučit a proškolit druhá třída na noční hlídku. Pro 4. A byla vyhlášena večerka v deset hodin. Ve dvě hodiny ráno byl vyhlášen poplach Charlie. Poté, co studenti byli nastoupeni, byl poplach změněn na Deltu, což znamenalo, že si studenti sbalili všechny věci a vydali se pryč mimo areál.
Ráno následovala opět rozcvička a poté snídaně. Celý tento den probíhala konzervová strava. Ráno studenti dostali konzervy, jak k obědu, tak i k večeři. Po snídani studenti měli možnost vidět profesionální policisty v akci. Jak se správně zakresluje autonehoda do náčrtku, označování brzdné dráhy a zaznamenávání nehody. Po obědě byly udělané čtyři stanoviště. Jedno byla hra paintball, druhé určování paragrafu podle zadání, dále snímání otisků, hledání trestné zbraně a zaznamenávání trestného činu. Třetí stanoviště byla zaznamenávání evakuace a dekontaminace a vše, co je spojené se složkami IZS. Poslední stanoviště byla první pomoc – přenos zraněného na místo určení. Následně se všichni ve skupině postupně odnášeli. Poté následovala večeře a pro 4. A druhá noční hlídka.
Ráno v 5:55 byl pro 4.B vyhlášen poplach Delta. Byla jim zato odpuštěna rozcvička. Po snídani na Pouště dorazili hasiči a zásahová jednotka z Dukovan. Hasiči nejprve ukázali, co vše hasiči musí při zásahu nosit, jak s tím správně zacházet a jak si co nejméně ublížit. Druhá třída byla na plošině. Zkusili si slaňování z tří metrů a také se mohli podívat do 27 metrů. Po příjezdu zásahové služby byl studentům ukázán zásah proti ozbrojené osobě. Někteří si také mohli vyzkoušet střelbu z jedné jejich zbraně. Na ukázku byli k vidění a jiné zbraně, jak je vybavená vesta, přilba, věci na páčení a rozrážení dveří.
Dále následoval oběd a po něm se studenti vydali do Třeště. Studenti chodili po skupinkách a dostat se do Třeště měli sami. Každá skupina dostala mapu, na které byli zakreslené 4 záchytné body, ke kterým se měli dostavit. Když se to všem skupinám podařilo, tak si je hasiči rozdělili do skupin a rozmístili si je po budově jako figuranty. Byl vyhlášen poplach a sjeli se hasiči z Třeště, dobrovolníci z Třeště, hasiči ze Stonařova a z Batelova. Po ukončení akce se studenti vrátili stejnou cestou zpět na Pouště. Po večeři se studenti 4. B připravili na druhou noční hlídku. Pro 4. A byla posunuta večerka do 23:00.
Všem byla odpuštěna rozcvička a také poplach. Studenti si ráno sbalili, uklidili pokoje, nasnídali a po zkontrolování pokojů se vydali na pěší cestu. Ta trvala cca 2 hodiny a šlo se cca 5 kilometrů do vesničky Suchá, kde se čekalo na autobus. Ke škole se dorazilo kolem 11:30 a tím kurz skončil.

Děkujeme všem učitelům, instruktorům a všem složkám IZS, že nás naučili něčemu novému a proškolili nás o bezpečnosti různých činností.

Fotodokumentaci z akce lze zhlédnout ZDE