Sportovní kroužek

SPORTOVNÍ kroužek, sportovní hala Bedřichov, vede pí D.Neprašová

pondělí 14.30. – 15.45