Pokyny k přijímacímu řízení 2021

Místo konání :

 • Budova školy TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., ulice Brněnská 68, Jihlava.

Termín:

 • Pátek 7. května 2021

Obsah přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkouška pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ se skládá pouze ze školní přijímací zkoušky.
 • Přijímací zkouška proběhne písemnou formou
 • Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou testů:
    1. Český jazyk a literatura v trvání 60 minut
    2. Test všeobecných znalostí 30 minut

Povolené pomůcky

 • pouze propisovací tužka modré barvy (ne fix)

Omlouvání neúčasti:     

 • V případě, že se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu k přijímacímu řízení, je Vaší povinností se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.
 • V případě uznání omluvy je stanoven náhradní termín na 21. května 2021

Různé

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ pro školní rok 2021/22 je 90 žáků.
 • Pro ověření totožnosti nutno mít sebou doklad totožnosti (OP, Pas, nebo Rodný list)
 • K případným dotazům využijte prosím kontaktů uvedených v záhlaví tohoto dopisu.

Opatření k ochraně zdraví v průběhu konání přijímací zkoušky se řídí mimořádnými opatřeními vydanými MZ ČR.

 • Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt v budově školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Testování u přijímacích zkoušek – Mimořádné opatření MZ s platnosti od 26. dubna 2021.pdf 
   • povinností každého žáka je přinést nejdéle 7 dní starý antigenní nebo pcr test, který si udělá na své kmenové ZŠ nebo ve zdravotnickém zařízení.