Praxe v době přerušení výuky

Z rozhodnutí vedení školy bude žákům, kteří písemně doloží, že se zapojili do jakékoliv aktivity v rámci dobrovolnické činnosti v nemocnicích, záchranných složkách, u policie apod., uznáno toto jako odborná praxe. Smlouvy, které mají tito žáci již uzavřeny, budou ze strany školy zrušeny (poskytovatele bude o tomto informovat škola).
V případě zapojení do dobrovolnické činnosti, informují žáci své třídní učitele, kteří následně předají informaci vedení školy.
Přejeme všem hlavně hodně zdraví!