Předběžné informace pro přijaté uchazeče

Ve dnech 7., 10., 11., června bude probíhat na TRIVIS Jihlava podpis smluv o studiu. Konkrétní den, čas a další informace budou obsaženy v doporučeném dopise, který vám bude zaslán.