Přihlášky k maturitní zkoušce na jaro 2019 je nutné odevzdat do 1.12.2018 na sekretariátu školy.