Přihlášky k maturitní zkoušce na jaro 2020 je nutné odevzdat do 2.12.2019 na sekretariátu školy!