Přihlašování na podzimní termíny maturit a didaktických testů – přihlášky do 27.06.2022

Upozorňuji – Adamec, Fous, Koubovcová, Křiklánová, Kundrumová, Pařilová, Sirotková, Vácha – nebudou-li do 27.06.2022 vaše správně vyplněné přihlášky na Trivis Jihlava, termín maturit vám propadne. Vzhledem k problémům, které při vyplňování vznikly, bude vhodné, když se osobně dostavíte v pracovní době k vyplnění přihlášek.