Přijímací řízení – nahlížení do spisu

V průběhu přijímacího řízení umožní škola uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci nahlížet do spisu, seznámit se s podklady rozhodnutí, a to ve dnech 13. a 14. května 2024 v době od 11:00 do 14:00 hodin.