Přijímačky Nanečisto 18.3.2023

Vzhledem k technickým problémům při přihlašování (zahlcení systému) a jako prevence možných zmatků z toho pocházejících, byl dne 8.3.2023 všem, kterým se podařilo přihlásit, zaslán krátký e-mail ve znění: Platí to, co je vyvěšeno na stránkách Trivisu.  Pokud budou rodiče chtít počkat na své ratolesti ve škole, bude k dispozici několik volných tříd.