pro III. ročníky

Cena učebnic je 1150,-Kč, platit můžete od 05. 09. 2023 na sekretariátu.