Provoz jídelny od 1.9.

Provoz ve školní jídelně při ZŠ Otokara Březiny od 1.9. 2020

 • Výdej v první školní den bude od 10:00 hod. do 13:00 hod.
 • 2.– 4.9. 2020 bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu.
 • První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Protiepidemiologická opatření ve školní jídelně:

 • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
 • Každá škola bude využívat pouze svoji jídelnu s k ní příslušný výdej
 • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), bude mu podán balený příbor
 • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
 • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
 • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
 • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
 • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
 • Výdej jídla do jídlonosiče v první den nemoci není možný. Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.

 

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.