První letošní zasedání školního studentského parlamentu

Dne 8.10 2019 proběhlo první zasedání SP. Nejprve se dva zástupci z každé třídy zapsali do povinné docházkové listiny. Pan Váca začal zasedání úvodním projevem o dřívějším působení parlamentu a jeho slávě na začátku svého působení a následném úpadku. Na základě toho se vedení školy rozhodlo vzít vše, jak se říká, od podlahy, aby parlament začal znovu fungovat na 100%.

Na pomoc byly vyčleněni pan Dvořák s paní Kubištovou, kteří při prvním zasedání ukázali, jak by každá schůze měla vypadat. Nastartování staronového SP stálo pana Dvořáka menší nervy, ale co by pro naši školu a zvlášť studenty, neudělal. Dalo by se říct, že pan Dvořák vedl parlament během prvního zasedání „za ručičku“, aby všichni poznali pravidla schůze, které se musí dodržovat. Program sice nebyl dlouhý, ale velmi důležitý.

Nejdříve byly všichni členové obeznámeni se stanovami parlamentu, které paní Kubištová s panem Dvořákem upravili na základě původně vytvořených naším absolventem a zakladatelem SP Martinem Nacházelem. Například jednou z nejdůležitějších pasáží je ta, že SP musí zasedat minimálně 4x do roka, jinak bude rozpuštěn, protože jeho fungování by bylo zbytečné.  Překvapivým bodem byla pak informace, že SP čítá celkem 21 členů. Že vám nesedí počty? 21. člen je totiž osoba ze školské rady, ovšem, zatím dotyčný, jenž musí být starší 18 let, není znám.

Vrcholem celé schůze pak byla volba vedení SP a zástupců reprezentující školu na setkání studentských parlamentů středních škol v Kraji Vysočina. Do vedení SP byl zvolen Leon Felkr (4.B) se svým zástupcem (místopředsedou) Adamem Šurým (4.B). Oba neměli protikandidáty a obdrželi drtivou většinu hlasů. Jejich mandát potrvá do konce školního roku, pokud nepodají rezignaci, SP nebude rozpuštěn, či nebudou 3/5 většinou odvoláni. Zástupci naší školy v parlamentu středních škol v Kraji Vysočina se stali Rostislav Přikryl (3.A) a Daniel Dvořák (3.A).

Na závěr nám dovolte, abychom zmínili, že všichni věříme, že SP bude fungovat v maximální možné míře a bude se zasazovat za zájmy nás všech studentů a schválené body budou zpříjemňovat náš pobyt ve škole. První vlaštovku by mohla přinést již následující schůze, která je naplánována na 15.10 2019 a ze které vám samozřejmě přineseme všechny důležité informace. Pokud máte jakékoliv podněty, nápady a myšlenky, co na škole zlepšit či změnit, neváhejte a obraťte se na vaše zástupce v parlamentu!

Váš školní časopis Radar