Učebnice pro první a další ročníky

První ročník – učebnice se prodávají od 19.08.2021 na sekretariátu školy, vždy v době od 08.00 hod do 12.00 hod. Kdo má jako druhý jazyk němčinu – 1.830,-Kč, kdo ruštinu – 1.480,-Kč. Učebnice odborných předmětů se budou vydávat zdarma v září. Při nákupu učebnic lze zároveň zaplatit Adaptační kurz prvních ročníků.

Učebnice pro druhý a další ročníky budou k dispozici v září.