Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vážení zájemci o studium,

ředitel TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 v oboru bezpečnostně právní činnost ve čtyřletém denním studijním programu veřejnoprávní ochrana.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ a zájmových aktivit, podle kritérií z 1. kola (bez dosažených bodů z jednotných přijímacích zkoušek).

Přihlášku je možno odevzdávat do 17.5. 2019 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 do 15:00 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze dne 17.5.2019.

Vyhlášení výsledků 21.5.2019

Přihlášky posílejte na tuto adresu:

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

Brněnská 2386/68

586 01 Jihlava