Výsledky přijímacího řízení v roce 2023

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke střednímu vzdělávání od 1. 9. 2023 na

TRIVIS – SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., Brněnská 2386/68, 586 01 Jihlava

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. TRIVIS – SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti přijetí ke střednímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Výsledky podle evidenčního čísla

Uchazeče, kteří byli přijati na základě výsledků přijímacího řízení na školu TRIVIS Jihlava a nemají zájem o studium na této škole prosím o oznámení této skutečnosti co nejdříve na tel. číslo 602 712 295 – sekretariát školy, tel. číslo 724 829 374 – ředitel školy, nebo na  email: ullmannova@trivis.cz, jihlava@trivis.cz. Z důvodu přijetí dalších uchazečů.

Výsledky :

První přijatý uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů : 141,67

Poslední přijatý uchazeč s počtem dosažených bodů 74,67

V Jihlavě 28.4.2023                                                 Ing. Dušan Hasoň

ředitel školy