Výsledky přijímacího řízení

* Červeně jsou zvýrazněni nepřijatí žáci.

Zápisový lístek stačí odevzdat při podpisu smlouvy. Podrobné informace jsme zaslali poštou.

 

Informace pro zájemce o internát:
Vzhledem k omezené kapacitě internátů v Jihlavě, bylo rozhodnutím KÚ Vysočina stanoveno, že termín pro podání přihlášek je do pondělí 22. června 2020.
Vyplněné přihlášky je možno podat :

Přihlášky jsou ke stažení zde: