Zážitky z praxe 4. ročníků

Praxe 4. ročníků – září 2022 – Řásná