Zveme vás na Den otevřených dveří 12. ledna 2024

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

– pátek  12.1.2024 (13:00-17:00)

na adrese Brněnská 68, Jihlava (odkaz: https://mapy.cz/s/rapufozugu )

  • přijímáme 3 třídy do 1. ročníku

Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění:

  • ve  veřejné správě (státní správě a samosprávě),
  • speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí ČR),
  • ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání:

  • na naší Vyšší odborné škole bezpečnosti silniční dopravy
  • na vysokých školách, mimo jiné na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.