Author Archives: Jihlava

Plánek školy 2021/2022

Přízemí 1. patro 2. patro 3. patro

Termín podání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu je do 23. července 2021 na sekretariát školy.

Fotky tříd (1. – 3. ročníky)

Fotky 1.-3. ročníků https://www.trivisjihlava.cz/o-skole/nase-tridy/letosni-rok/

Seznamy žáků 1. ročníků ve školním roce 2021 / 2022

        Seznamy žáků 1. ročníků ve školním roce 2021 / 2022.pdf

Zabezpečení chodu školy po dobu hlavních prázdnin

Úvodní soustředění 1.ročníků – Landštejn 2021

Třídy: 1.A, 1.B, 1.C Datum konání: 7.9. –  9.9.2021 Místo:  Cyklocamp pod Landštejnem, oblast Česká Kanada Ubytování:  čtyř nebo šestilůžkové pokoje v ubytovně Instruktoři: Mgr. Dagmar Neprašová, Mgr. Martin Tulis Pedagogický dozor: třídní učitelé 1. ročníků Sraz : středa 7.9.2020 v 9:45 na hlavním vlakovém … Continue reading

Výsledky přijímacího řízení 2021

U přijímacího řízení bylo možno získat 100 bodů. Nejlepší z žáků (2021-5) získal 88,2 bodů. Poslední žák (2021-34), který byl přijat, získal 38,6b. Přijatí žáci se v určený čas dostaví k podpisu smlouvy. Zákonný zástupce má právo požádat o nahlédnutí … Continue reading

Přijímačkové testy s řešením

Zadání – čjl – OFICIÁL Zadání – čjl – OFICIÁL – výsledky   Zadání – všeobecný test Zadání – všeobecný test – výsledky      

Aktualizované informace k MZ 2021 ze dne 28.4.2021

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 28.4.2021 přinášíme aktualizované údaje o konání maturitní zkoušky na naší škole: Společná část K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince … Continue reading

Pokyny k přijímacímu řízení 2021

Místo konání : Budova školy TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., ulice Brněnská 68, Jihlava. Termín: Pátek 7. května 2021 Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ … Continue reading